Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 75065

Sist oppdatert: 2019-05-22 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Arbeids- og sosialkomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: representantforslag

Henvisning: Dokument 8:80 S (2018-2019), Innst. 266 S (2018-2019)

Beskrivelse: Representantforslag fra stortingsrepresentantene Solfrid Lerbrekk, Arne Nævra, Karin Andersen, Sheida Sangtarash, Freddy André Øvstegård, Torgeir Knag Fylkesnes og Audun Lysbakken om trygghet, verdighet og skikkelig hjelp for folk som trenger arbeidsavklaringspenger

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
12446 23. mai 2019 Forslag nr. 11 og 12 på vegne av Sp. Nei 20% (20/98) 80% (78/98) 42% (71/169)
12447 23. mai 2019 Forslag nr. 10 på vegne av Sp og SV. Nei 48% (47/98) 52% (51/98) 42% (71/169)
12448 23. mai 2019 Forslag nr. 8 på vegne av A og SV. Nei 37% (36/98) 63% (62/98) 42% (71/169)
12449 23. mai 2019 Forslag nr. 4 - 7 og 9 på vegne av A og SV. Nei 48% (47/98) 52% (51/98) 42% (71/169)
12450 23. mai 2019 Det voteres alternativt mellom innstillingens romertall I og II og forslag nr. 1, 2 og 3 fra A, Sp og SV Ja 52% (51/98) 48% (47/98) 42% (71/169)
12451 23. mai 2019 Det voteres alternativt mellom innstillingens romertall I og II og forslag nr. 1, 2 og 3 fra A, Sp og SV Nei 48% (47/98) 52% (51/98) 42% (71/169)