Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 74997

Sist oppdatert: 2019-03-04 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Stortingets presidentskap

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: innstillingssaker

Henvisning: Innst. 162 S (2018-2019)

Beskrivelse: Endringar i Stortingets forretningsorden

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
12082 5. mar 2019 romertallene I og II. Ja 100% (97/97) 0% (0/97) 43% (72/169)