Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 74993

Sist oppdatert: 2019-03-13 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Utenriks- og forsvarskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 45 LS (2018-2019), Innst. 183 S (2018-2019)

Beskrivelse: Lov om overgangsregler mv. ved Storbritannias uttreden fra Den europeiske union og samtykke til inngåelse av avtale om ordninger for borgernes rettigheter mellom EØS/EFTA-statene og Storbritannia som følge av Storbritannias uttreden fra Den europeiske union og EØS-avtalen

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
12152 14. mar 2019 Innstillingens tilråding Ja 100% (95/95) 0% (0/95) 44% (74/169)