Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 74900

Sist oppdatert: 2019-04-24 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kommunal- og forvaltningskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: representantforslag

Henvisning: Dokument 8:73 S (2018-2019), Innst. 245 S (2018-2019)

Beskrivelse: Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken, Karin Andersen, Kari Elisabeth Kaski, Solfrid Lerbrekk og Lars Haltbrekken om endring av bostøtte og opprettelsen av midlertidige ordninger for å nå vanskeligstilte husstander som har problemer med høye energipriser

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
12301 25. apr 2019 Forslag nr. 8 på vegne av SV. Nei 9% (9/96) 91% (87/96) 43% (73/169)
12302 25. apr 2019 Forslag nr. 7 på vegne av R. Nei 8% (8/96) 92% (88/96) 43% (73/169)
12303 25. apr 2019 Forslag nr. 6 på vegne av R. Nei 47% (45/96) 53% (51/96) 43% (73/169)
12304 25. apr 2019 Forslag nr. 5 på vegne av R. Nei 48% (46/96) 52% (50/96) 43% (73/169)
12305 25. apr 2019 Forslag nr. 4 på vegne av SV. Nei 8% (8/96) 92% (88/96) 43% (73/169)
12306 25. apr 2019 Forslag nr. 3 på vegne av Sp. Nei 20% (19/96) 80% (77/96) 43% (73/169)
12307 25. apr 2019 Alternativ votering mellom innstillingen og forslag 1 og 2 fra Sp og SV. Ja 80% (77/96) 20% (19/96) 43% (73/169)
12308 25. apr 2019 Alternativ votering mellom innstillingen og forslag 1 og 2 fra Sp og SV. Nei 20% (19/96) 80% (77/96) 43% (73/169)