Du besøker nå de gamle nettsidene våre. Se våre nye sider her.

Ekstern id: 74899

Sist oppdatert: 2019-06-16 22:00:00

Status: Til behandling

Komité: Utenriks- og forsvarskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: melding

Henvisning: Meld. St. 27 (2018-2019)

Beskrivelse: Norges rolle og interesser i multilateralt samarbeid

Kategorier: Lenker:

Avstemninger