Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 74899

Sist oppdatert: 2020-02-04 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Utenriks- og forsvarskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: melding

Henvisning: Meld. St. 27 (2018-2019), Innst. 145 S (2019-2020)

Beskrivelse: Norges rolle og interesser i multilateralt samarbeid

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
13612 25. feb 2020 Forslag nr. 1 på vegne av A, Sp og SV. Nei 47% (49/104) 53% (55/104) 38% (65/169)
13613 25. feb 2020 Romertall I. Ja 63% (65/104) 38% (39/104) 38% (65/169)
13614 25. feb 2020 Romertall II. Ja 100% (104/104) 0% (0/104) 38% (65/169)