Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 74888

Sist oppdatert: 2019-06-02 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: melding

Henvisning: Meld. St. 12 (2018-2019), Innst. 291 S (2018-2019)

Beskrivelse: Anmodnings- og utredningsvedtak i stortingssesjonen 2017-2018

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
12479 3. jun 2019 Innstillingens tilråding Ja 100% (168/168) 0% (0/168) 1% (1/169)