Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 74880

Sist oppdatert: 2019-05-27 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Næringskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: melding

Henvisning: Meld. St. 15 (2018-2019), Innst. 281 S (2018-2019)

Beskrivelse: Noregs fiskeriavtalar for 2019 og fisket etter avtalane i 2017 og 2018

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
12460 28. mai 2019 Innstillingens tilråding Ja 100% (97/97) 0% (0/97) 43% (72/169)