Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 74860

Sist oppdatert: 2019-11-20 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kommunal- og forvaltningskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: melding

Henvisning: Meld. St. 28 (2018-2019), Innst. 58 S (2019-2020)

Beskrivelse: Datatilsynets og Personvernnemndas årsrapporter for 2018

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
13252 3. des 2019 Innstillingens tilråding Ja 100% (103/103) 0% (0/103) 39% (66/169)