Du besøker nå de gamle nettsidene våre. Se våre nye sider her.

Ekstern id: 74860

Sist oppdatert: 2019-11-20 23:00:00

Status: Til behandling

Komité: Kommunal- og forvaltningskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: melding

Henvisning: Meld. St. 28 (2018-2019), Innst. 58 S (2019-2020)

Beskrivelse: Datatilsynets og Personvernnemndas årsrapporter for 2018

Kategorier: Lenker:

Avstemninger