Du besøker nå de gamle nettsidene våre. Se våre nye sider her.

Ekstern id: 74854

Sist oppdatert: 2019-06-17 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kommunal- og forvaltningskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 113 S (2018-2019), Innst. 405 S (2018-2019)

Beskrivelse: Kommuneproposisjonen 2020

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
12843 18. jun 2019 Forslag nr. 19 på vegne av R. Nei 1% (1/99) 99% (98/99) 41% (70/169)
12844 18. jun 2019 Forslag nr. 20 på vegne av R. Nei 47% (47/99) 53% (52/99) 41% (70/169)
12845 18. jun 2019 Forslag nr. 11 - 18 på vegne av SV. Nei 8% (8/99) 92% (91/99) 41% (70/169)
12846 18. jun 2019 Forslag nr. 10 på vegne av Sp. Nei 19% (19/99) 81% (80/99) 41% (70/169)
12847 18. jun 2019 Forslag nr. 9 på vegne av Sp. Nei 18% (18/99) 82% (81/99) 41% (70/169)
12848 18. jun 2019 Forslag nr. 5 - 8 på vegne av Sp og SV. Nei 19% (19/99) 81% (80/99) 41% (70/169)
12849 18. jun 2019 Forslag nr. 4 på vegne av A. Nei 36% (36/99) 64% (63/99) 41% (70/169)
12850 18. jun 2019 Forslag nr. 2 på vegne av A og SV. Nei 35% (35/99) 65% (64/99) 41% (70/169)
12851 18. jun 2019 Forslag nr. 1 og 3 på vegne av A og SV. Nei 36% (36/99) 64% (63/99) 41% (70/169)
12852 18. jun 2019 romertallene II, III og IV. Nei 48% (48/99) 52% (51/99) 41% (70/169)
12853 18. jun 2019 Romertall I. Ja 100% (99/99) 0% (0/99) 41% (70/169)