Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 74844

Sist oppdatert: 2019-06-20 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Finanskomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: melding

Henvisning: Meld. St. 2 (2018-2019), Innst. 391 S (2018-2019)

Beskrivelse: Revidert nasjonalbudsjett 2019

Kategorier: Lenker:

Avstemninger