Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 74842

Sist oppdatert: 2019-06-11 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Finanskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: melding

Henvisning: Meld. St. 24 (2018-2019), Innst. 366 S (2018-2019)

Beskrivelse: Finansmarkedsmeldingen 2019

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
12719 12. jun 2019 Forslag nr. 17 og 18 på vegne av Sp. Nei 10% (10/102) 90% (92/102) 40% (67/169)
12720 12. jun 2019 Forslag nr. 19 - 22 på vegne av Sp. Nei 10% (10/102) 90% (92/102) 40% (67/169)
12721 12. jun 2019 Forslag nr. 15 og 16 på vegne av SV, MDG og R. Nei 8% (8/101) 92% (93/101) 40% (68/169)
12722 12. jun 2019 Forslag nr. 14 på vegne av Sp og R. Nei 10% (10/102) 90% (92/102) 40% (67/169)
12723 12. jun 2019 Forslag nr. 11 - 13 på vegne av Sp, MDG og R. Nei 11% (11/101) 89% (90/101) 40% (68/169)
12724 12. jun 2019 Forslag nr. 10 på vegne av Sp, SV og R. Nei 17% (17/102) 83% (85/102) 40% (67/169)
12725 12. jun 2019 Forslag nr. 9 på vegne av Sp, SV, MDG og R. Nei 18% (18/102) 82% (84/102) 40% (67/169)
12726 12. jun 2019 Forslag nr. 7 på vegne av A, SV, MDG og R. Nei 38% (38/101) 62% (63/101) 40% (68/169)
12727 12. jun 2019 Forslag nr. 6 på vegne av A, Sp og SV. Nei 47% (48/102) 53% (54/102) 40% (67/169)
12728 12. jun 2019 Forslag nr. 5 på vegne av A, Sp, SV og MDG. Nei 47% (48/102) 53% (54/102) 40% (67/169)
12729 12. jun 2019 Forslag nr. 1 - 4 på vegne av A, Sp, SV, MDG og R. Nei 47% (48/102) 53% (54/102) 40% (67/169)
12730 12. jun 2019 Innstillingens tilråding Ja 100% (102/102) 0% (0/102) 40% (67/169)