Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 74840

Sist oppdatert: 2019-06-11 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Finanskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: melding

Henvisning: Meld. St. 14 (2018-2019), Innst. 339 S (2018-2019)

Beskrivelse: Energiaksjer i Statens pensjonsfond utland

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
12712 12. jun 2019 Forslag nr. 1 - 3 på vegne av SV, MDG og R. Nei 9% (9/102) 91% (93/102) 40% (67/169)
12713 12. jun 2019 Innstillingens tilråding Ja 100% (102/102) 0% (0/102) 40% (67/169)