Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 74839

Sist oppdatert: 2019-05-27 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Finanskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: melding

Henvisning: Meld. St. 13 (2018-2019), Innst. 282 S (2018-2019)

Beskrivelse: Muligheter for alle - Fordeling og sosial bærekraft

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
12454 28. mai 2019 Forslag nr. 18 - 20 på vegne av SV, MDG og R. Nei 9% (9/97) 91% (88/97) 43% (72/169)
12455 28. mai 2019 Forslag nr. 17 på vegne av Sp, SV og R. Nei 20% (19/97) 80% (78/97) 43% (72/169)
12456 28. mai 2019 Forslag nr. 11 - 16 på vegne av A, SV, MDG og R. Nei 44% (43/97) 56% (54/97) 43% (72/169)
12457 28. mai 2019 Forslag nr. 1 - 9 på vegne av A, Sp, SV, MDG og R. Nei 45% (44/97) 55% (53/97) 43% (72/169)
12458 28. mai 2019 Innstillingens tilråding Ja 100% (97/97) 0% (0/97) 43% (72/169)