Du besøker nå de gamle nettsidene våre. Se våre nye sider her.

Ekstern id: 74837

Sist oppdatert: 2019-06-20 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Finanskomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 114 S (2018-2019), Innst. 391 S (2018-2019)

Beskrivelse: Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2019

Kategorier: Lenker:

Avstemninger