Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 74800

Sist oppdatert: 2019-05-08 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kommunal- og forvaltningskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: representantforslag

Henvisning: Dokument 8:72 S (2018-2019), Innst. 256 S (2018-2019)

Beskrivelse: Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen, Sheida Sangtarash, Mona Fagerås, Freddy André Øvstegård, Kari Elisabeth Kaski og Olivia Corso Salles om å sikre hjelp og beskyttelse til barnebruder som varsler om overgrep, slik at de ikke mister oppholdstillatelse og rettigheter

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
12374 9. mai 2019 Forslag nr. 4 og 5 på vegne av SV. Nei 7% (6/92) 93% (86/92) 46% (77/169)
12375 9. mai 2019 Forslag nr. 2 og 3 på vegne av Sp og SV. Nei 18% (17/92) 82% (75/92) 46% (77/169)
12376 9. mai 2019 Alternativ votering mellom innstillingen og forslag 1 fra A og Sp. Ja 53% (49/92) 47% (43/92) 46% (77/169)
12377 9. mai 2019 Alternativ votering mellom innstillingen og forslag 1 fra A og Sp. Nei 47% (43/92) 53% (49/92) 46% (77/169)