Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 74783

Sist oppdatert: 2019-01-30 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Valgkomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: innstillingssaker

Henvisning: Innst. 149 S (2018-2019)

Beskrivelse: Endringer i de faste komiteers sammensetning

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
11977 31. jan 2019 Innstillingens tilråding Ja 100% (98/98) 0% (0/98) 42% (71/169)