Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 74771

Sist oppdatert: 2019-05-13 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Utenriks- og forsvarskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: representantforslag

Henvisning: Dokument 8:71 S (2018-2019), Innst. 241 S (2018-2019)

Beskrivelse: Representantforslag fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes om eksport av norsk militært materiell til krigsområder

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
12385 14. mai 2019 Forslag nr. 4 på vegne av R. Nei 2% (2/98) 98% (96/98) 42% (71/169)
12386 14. mai 2019 Forslag nr. 1 - 3 på vegne av SV. Nei 8% (8/98) 92% (90/98) 42% (71/169)
12387 14. mai 2019 Innstillingens tilråding Ja 98% (96/98) 2% (2/98) 42% (71/169)