Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 74647

Sist oppdatert: 2019-06-18 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: dokumentserien

Henvisning: Dokument 3:6 (2018-2019), Innst. 411 S (2018-2019)

Beskrivelse: Riksrevisjonens undersøkelse av Petroleumstilsynets oppfølging av helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
12893 19. jun 2019 Forslag nr. 1 på vegne av kontroll- og konstitusjonskomiteen. Ja 100% (101/101) 0% (0/101) 40% (68/169)
12894 19. jun 2019 Romertall II. Ja 100% (101/101) 0% (0/101) 40% (68/169)