Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 74646

Sist oppdatert: 2019-05-20 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: dokumentserien

Henvisning: Dokument 3:7 (2018-2019), Innst. 260 S (2018-2019)

Beskrivelse: Riksrevisjonens undersøkelse av behandling av innsigelser i plansaker

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
12439 21. mai 2019 Forslag nr. 1 og 2 på vegne av SV. Nei 9% (9/104) 91% (95/104) 38% (65/169)
12440 21. mai 2019 Innstillingens tilråding Ja 100% (104/104) 0% (0/104) 38% (65/169)