Du besøker nå de gamle nettsidene våre. Se våre nye sider her.

Ekstern id: 74524

Sist oppdatert: 2019-04-01 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Utenriks- og forsvarskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 43 L (2018-2019), Innst. 211 L (2018-2019), Lovvedtak 51 (2018-2019)

Beskrivelse: Endringer i Svalbardloven m.m. (tilpasning til ny kommunelov)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
12227 2. apr 2019 Innstillingens tilråding Ja 100% (101/101) 0% (0/101) 40% (68/169)
12228 2. apr 2019 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 100% (101/101) 0% (0/101) 40% (68/169)