Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 74522

Sist oppdatert: 2019-04-24 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Justiskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 42 LS (2018-2019), Innst. 235 S (2018-2019)

Beskrivelse: Endringer i straffeloven og straffeprosessloven (tvungen forsvinning) og samtykke til ratifikasjon av FNs internasjonale konvensjon av 20. desember 2006 om beskyttelse mot tvungen forsvinning, med forbehold og erklæringer

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
12297 25. apr 2019 Innstillingens tilråding Ja 100% (96/96) 0% (0/96) 43% (73/169)