Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 74500

Sist oppdatert: 2019-03-25 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Utdannings- og forskningskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: representantforslag

Henvisning: Dokument 8:64 S (2018-2019), Innst. 197 S (2018-2019)

Beskrivelse: Representantforslag fra stortingsrepresentantene Mona Fagerås, Karin Andersen, Freddy André Øvstegård og Eirik Faret Sakariassen om tilbud om en likeverdig skolefritidsordning for barn og ungdom med særskilte behov

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
12193 26. mar 2019 Forslag nr. 4 og 5 på vegne av SV. Nei 7% (7/98) 93% (91/98) 42% (71/169)
12194 26. mar 2019 Forslag nr. 2 og 3 på vegne av Sp. Nei 20% (20/98) 80% (78/98) 42% (71/169)
12195 26. mar 2019 Forslag nr. 1 på vegne av Sp og SV. Nei 18% (18/98) 82% (80/98) 42% (71/169)
12196 26. mar 2019 Innstillingens tilråding Ja 92% (86/93) 8% (7/93) 45% (76/169)