Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 74452

Sist oppdatert: 2019-04-28 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Energi- og miljøkomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 41 S (2018-2019), Innst. 240 S (2018-2019)

Beskrivelse: Utbygging og drift av Johan Sverdrup-feltets andre byggetrinn og anlegg og drift av områdeløsningen for kraft fra land til feltene Johan Sverdrup, Edvard Grieg, Ivar Aasen og Gina Krog

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
12346 29. apr 2019 Forslag nr. 4 på vegne av R. Nei 1% (1/99) 99% (98/99) 41% (70/169)
12347 29. apr 2019 Forslag nr. 3 på vegne av MDG. Nei 2% (2/99) 98% (97/99) 41% (70/169)
12348 29. apr 2019 Forslag nr. 2 på vegne av SV og MDG. Nei 7% (7/99) 93% (92/99) 41% (70/169)
12349 29. apr 2019 Forslag nr. 1 på vegne av A, SV og MDG. Nei 36% (36/99) 64% (63/99) 41% (70/169)
12350 29. apr 2019 romertallene I og III. Ja 92% (89/97) 8% (8/97) 43% (72/169)
12351 29. apr 2019 Romertall II. Ja 99% (96/97) 1% (1/97) 43% (72/169)
12352 29. apr 2019 Romertall IV. Nei 48% (48/99) 52% (51/99) 41% (70/169)