Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 74446

Sist oppdatert: 2019-04-01 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Finanskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 40 L (2018-2019), Innst. 224 L (2018-2019), Lovvedtak 52 (2018-2019)

Beskrivelse: Endringer i innskuddspensjonsloven mv. (egen pensjonskonto)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
12242 2. apr 2019 Forslag nr. 1 på vegne av A, Sp, SV, MDG og R. Nei 48% (48/101) 52% (53/101) 40% (68/169)
12243 2. apr 2019 Innstillingens tilråding. Ja 100% (101/101) 0% (0/101) 40% (68/169)
12244 2. apr 2019 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 100% (101/101) 0% (0/101) 40% (68/169)