Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 74444

Sist oppdatert: 2019-03-25 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Næringskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 38 L (2018-2019), Innst. 191 L (2018-2019), Lovvedtak 48 (2018-2019)

Beskrivelse: Endringar i sjølova (tilgang til opplysningar i Folkeregisteret)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
12187 26. mar 2019 Innstillingens tilråding Ja 100% (98/98) 0% (0/98) 42% (71/169)
12188 26. mar 2019 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 100% (98/98) 0% (0/98) 42% (71/169)