Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 74443

Sist oppdatert: 2019-03-25 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Næringskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 37 L (2018-2019), Innst. 198 L (2018-2019), Lovvedtak 49 (2018-2019)

Beskrivelse: Endringer i EØS-vareloven (behandling av klager på avgjørelser om akkreditering)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
12189 26. mar 2019 Innstillingens tilråding Ja 100% (98/98) 0% (0/98) 42% (71/169)
12190 26. mar 2019 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 100% (98/98) 0% (0/98) 42% (71/169)