Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 74315

Sist oppdatert: 2018-12-18 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Finanskomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 33 S (2018-2019), Innst. 120 S (2018-2019)

Beskrivelse: Ny saldering av statsbudsjettet 2018

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
11926 19. des 2018 romertallene I og II. Ja 100% (103/103) 0% (0/103) 39% (66/169)