Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 74312

Sist oppdatert: 2019-03-04 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Utenriks- og forsvarskomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 1 S (2018-2019) - Utenriksdepartementet, Del III, punkt 9, Utredning om Traktaten om forbud mot kjernevåpen (Forbudstraktaten), Innst. 168 S (2018-2019)

Beskrivelse: Utredning om Traktaten om forbud mot kjernevåpen (Forbudstraktaten)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
12083 5. mar 2019 Forslag nr. 1 - 3 på vegne av SV. Nei 22% (21/97) 78% (76/97) 43% (72/169)
12084 5. mar 2019 Innstillingens tilråding Ja 95% (87/92) 5% (5/92) 46% (77/169)