Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 74283

Sist oppdatert: 2019-03-25 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Næringskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: representantforslag

Henvisning: Dokument 8:56 S (2018-2019), Innst. 201 S (2018-2019)

Beskrivelse: Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trygve Slagsvold Vedum, Sigbjørn Gjelsvik, Geir Pollestad og Willfred Nordlund om en stortingsmelding om nasjonalt eierskap i strategisk viktige bedrifter, infrastruktur og teknologier

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
12191 26. mar 2019 Alternativ votering mellom innstillingen og forslag 1 fra A, Sp og SV Ja 52% (51/98) 48% (47/98) 42% (71/169)
12192 26. mar 2019 Alternativ votering mellom innstillingen og forslag 1 fra A, Sp og SV Nei 48% (47/98) 52% (51/98) 42% (71/169)