Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 74272

Sist oppdatert: 2018-12-17 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kommunal- og forvaltningskomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 21 S (2018-2019), kap. 291, 292, 3291 og 3292, Innst. 116 S (2018-2019)

Beskrivelse: Endringer i statsbudsjettet 2018 under Kunnskapsdepartementet

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
11907 18. des 2018 Romertall II. Nei 48% (48/99) 52% (51/99) 41% (70/169)
11908 18. des 2018 Forslag nr. 1 på vegne av SV. Nei 9% (9/99) 91% (90/99) 41% (70/169)
11909 18. des 2018 Romertall I. Ja 99% (95/96) 1% (1/96) 43% (73/169)