Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 74269

Sist oppdatert: 2019-03-11 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Arbeids- og sosialkomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: representantforslag

Henvisning: Dokument 8:51 S (2018-2019), Innst. 188 S (2018-2019)

Beskrivelse: Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kari Elisabeth Kaski, Solfrid Lerbrekk, Arne Nævra og Karin Andersen om å legge til rette for at uføre får de beste muligheter til å ha en tilknytning til arbeidslivet

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
12126 12. mar 2019 Det voteres alternativt mellom innstillingen og forslag nr. 5-7 fra SV Ja 90% (90/100) 10% (10/100) 41% (69/169)
12127 12. mar 2019 Det voteres alternativt mellom innstillingen og forslag nr. 5-7 fra SV Nei 10% (10/100) 90% (90/100) 41% (69/169)
12128 12. mar 2019 Forslag nr. 1 på vegne av A, Sp og SV. Nei 49% (49/101) 51% (52/101) 40% (68/169)
12129 12. mar 2019 Forslag nr. 3 på vegne av Sp og SV. Nei 22% (22/100) 78% (78/100) 41% (69/169)
12130 12. mar 2019 Forslag nr. 4 på vegne av Sp. Nei 21% (21/101) 79% (80/101) 40% (68/169)
12131 12. mar 2019 Forslag nr. 2 på vegne av A. Nei 37% (37/101) 63% (64/101) 40% (68/169)