Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 74266

Sist oppdatert: 2018-12-17 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kommunal- og forvaltningskomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 28 S (2018-2019), kap. 490, 491 og 3490, Innst. 117 S (2018-2019)

Beskrivelse: Endringar i statsbudsjettet 2018 under Justis- og beredskapsdepartementet

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
11903 18. des 2018 Forslag nr. 2 på vegne av SV. Nei 9% (9/99) 91% (90/99) 41% (70/169)
11904 18. des 2018 Alternativ votering mellom innstillingens kap 490 post 70 og forslag 1 fra SV Ja 90% (88/98) 10% (10/98) 42% (71/169)
11905 18. des 2018 Alternativ votering mellom innstillingens kap 490 post 70 og forslag 1 fra SV Nei 10% (10/98) 90% (88/98) 42% (71/169)
11906 18. des 2018 Øvrige deler av innstillingens tilråding Ja 100% (100/100) 0% (0/100) 41% (69/169)