Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 74265

Sist oppdatert: 2018-12-12 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Utenriks- og forsvarskomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 28 S (2018-2019), kap. 480, Innst. 113 S (2018-2019)

Beskrivelse: Endringar i statsbudsjettet 2018 under Justis- og beredskapsdepartementet

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
11765 13. des 2018 romertallene I, II og III. Ja 100% (102/102) 0% (0/102) 40% (67/169)