Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 74242

Sist oppdatert: 2019-03-25 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Arbeids- og sosialkomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: representantforslag

Henvisning: Dokument 8:50 S (2018-2019), Innst. 216 S (2018-2019)

Beskrivelse: Representantforslag fra stortingsrepresentantene Freddy André Øvstegård, Karin Andersen, Sheida Sangtarash og Solfrid Lerbrekk om tiltak for familier med store pleie- og omsorgsbehov

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
12165 26. mar 2019 Forslag nr. 12 på vegne av SV. Nei 36% (35/97) 64% (62/97) 43% (72/169)
12197 26. mar 2019 Forslag nr. 6 - 8 og 10 - 11 på vegne av SV. Nei 8% (8/98) 92% (90/98) 42% (71/169)
12167 26. mar 2019 Forslag nr. 5 på vegne av Sp. Nei 17% (17/98) 83% (81/98) 42% (71/169)
12168 26. mar 2019 Forslag nr. 4 på vegne av A og Sp. Nei 43% (42/98) 57% (56/98) 42% (71/169)
12169 26. mar 2019 Alternativ votering mellom innstillingen og forslagene 1 - 3 fra A, Sp og SV Ja 53% (52/98) 47% (46/98) 42% (71/169)
12170 26. mar 2019 Alternativ votering mellom innstillingen og forslagene 1 - 3 fra A, Sp og SV Nei 47% (46/98) 53% (52/98) 42% (71/169)