Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 74196

Sist oppdatert: 2019-04-01 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Utenriks- og forsvarskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: representantforslag

Henvisning: Dokument 8:47 S (2018-2019), Innst. 213 S (2018-2019)

Beskrivelse: Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trygve Slagsvold Vedum, Marit Arnstad, Liv Signe Navarsete og Emilie Enger Mehl om nødvendig styrking av Heimevernet og politiet

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
12222 2. apr 2019 Forslag nr. 10 på vegne av SV. Nei 11% (11/101) 89% (90/101) 40% (68/169)
12223 2. apr 2019 Forslag nr. 5 - 9 på vegne av Sp. Nei 11% (11/101) 89% (90/101) 40% (68/169)
12224 2. apr 2019 Forslag nr. 4 på vegne av A og SV. Nei 36% (36/101) 64% (65/101) 40% (68/169)
12225 2. apr 2019 Alternativ votering mellom innstillingen og forslagene 1 - 3 fra A, Sp og SV. Ja 52% (53/101) 48% (48/101) 40% (68/169)
12226 2. apr 2019 Alternativ votering mellom innstillingen og forslagene 1 - 3 fra A, Sp og SV. Nei 48% (48/101) 52% (53/101) 40% (68/169)