Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 74151

Sist oppdatert: 2019-02-18 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Finanskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 15 S (2018-2019), Innst. 167 S (2018-2019)

Beskrivelse: Samtykke til å sette i kraft en multilateral avtale for å gjennomføre endringer i skatteavtaler for å motvirke uthuling av skattegrunnlaget og overskuddsflytting, med de foreslåtte valg og forbehold, undertegnet i Paris 7. juni 2017

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
12080 19. feb 2019 Innstillingens tilråding Ja 100% (99/99) 0% (0/99) 41% (70/169)