Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 74094

Sist oppdatert: 2018-12-18 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Finanskomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 1 S Tillegg 3 (2018-2019), Innst. 5 S (2018-2019)

Beskrivelse: Endring av Prop. 1 S (2018-2019) Statsbudsjettet 2019 (saldering)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
11919 19. des 2018 Forslag nr. 4 på vegne av R. Nei 9% (9/103) 91% (94/103) 39% (66/169)
11920 19. des 2018 Forslag nr. 3 på vegne av SV. Nei 9% (9/102) 91% (93/102) 40% (67/169)
11921 19. des 2018 Forslag nr. 2 på vegne av SV. Nei 35% (36/103) 65% (67/103) 39% (66/169)
11922 19. des 2018 Forslag nr. 1 på vegne av SV og R. Nei 9% (9/101) 91% (92/101) 40% (68/169)
11923 19. des 2018 Stor bokstav A romertall I, stor bokstav B romertallene I til og med IX, stor bokstav C romertall I Ja 50% (52/103) 50% (51/103) 39% (66/169)
11924 19. des 2018 Stor bokstav D liten bokstav a Ja 51% (53/103) 49% (50/103) 39% (66/169)
11925 19. des 2018 Stor bokstav D liten bokstav b samtlige romertall Ja 50% (52/103) 50% (51/103) 39% (66/169)