Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 73982

Sist oppdatert: 2019-03-06 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: dokumentserien

Henvisning: Dokument 3:2 (2018-2019), Innst. 153 S (2018-2019)

Beskrivelse: Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper - 2017

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
12115 7. mar 2019 Innstillingens tilråding Ja 100% (99/99) 0% (0/99) 41% (70/169)