Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 73981

Sist oppdatert: 2019-05-06 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: dokumentserien

Henvisning: Sivilombudsmannens Arbeidsgrupperapport om endringer i sivilombudsmannsloven og Dokument 19 (2017-2018) punkt 6, Innst. 223 S (2018-2019)

Beskrivelse: Rapport til Stortingets presidentskap fra utvalg nedsatt for å vurdere prosessen og valgbarheten til medlemmer i de komiteer, utvalg og nemnder som Stortinget oppnevner

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
12364 7. mai 2019 Romertall I. Ja 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0)
12365 7. mai 2019 Romertall II. Ja 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0)