Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 73952

Sist oppdatert: 2018-12-09 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Familie- og kulturkomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 10 LS (2018-2019), Innst. 82 S (2018-2019)

Beskrivelse: Endringer i åndsverkloven mv. (portabilitet av nettbaserte innholdstjenester mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 158/2018 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2017/1128 (portabilitetsforordningen)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
11648 10. des 2018 Innstillingens tilråding Ja 100% (97/97) 0% (0/97) 43% (72/169)