Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 73951

Sist oppdatert: 2018-12-09 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Justiskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 9 L (2018-2019), Innst. 105 L (2018-2019), Lovvedtak 20 (2018-2019)

Beskrivelse: Endringer i rettsgebyrloven (justering av gebyrer)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
11670 10. des 2018 Romertall I, § 7 første ledd første punktum Ja 99% (91/92) 1% (1/92) 46% (77/169)
11671 10. des 2018 Resten av romertall I, samt romertall II Ja 100% (97/97) 0% (0/97) 43% (72/169)
11672 10. des 2018 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 100% (97/97) 0% (0/97) 43% (72/169)