Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 73950

Sist oppdatert: 2019-02-18 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Finanskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 7 L (2018-2019), Innst. 166 L (2018-2019), Lovvedtak 42 (2018-2019)

Beskrivelse: Lov om verdipapirsentraler og verdipapiroppgjør mv. (verdipapirsentralloven)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
12073 19. feb 2019 Forslag nr. 5 på vegne av Sp. Nei 11% (11/99) 89% (88/99) 41% (70/169)
12074 19. feb 2019 Forslag nr. 3 og 4 på vegne av Sp, SV og R. Nei 19% (19/99) 81% (80/99) 41% (70/169)
12075 19. feb 2019 Forslag nr. 1 og 2 på vegne av A, Sp, SV, MDG og R. Nei 48% (48/99) 52% (51/99) 41% (70/169)
12076 19. feb 2019 Forslag nr. 6 på vegne av A. Nei 48% (48/99) 52% (51/99) 41% (70/169)
12077 19. feb 2019 Innstillingens tilråding Ja 88% (86/98) 12% (12/98) 42% (71/169)
12078 19. feb 2019 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 88% (86/98) 12% (12/98) 42% (71/169)