Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 73926

Sist oppdatert: 2019-02-04 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: innstillingssaker

Henvisning: Innst. 148 S (2018-2019)

Beskrivelse: Statsrådsprotokollene for tidsrommet 1. januar til 30. juni 2018

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
12009 5. feb 2019 Innstillingens tilråding Ja 100% (101/101) 0% (0/101) 40% (68/169)