Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 73901

Sist oppdatert: 2019-03-13 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Justiskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: representantforslag

Henvisning: Dokument 8:28 S (2018-2019), Innst. 189 S (2018-2019)

Beskrivelse: Representantforslag fra stortingsrepresentantene Petter Eide, Karin Andersen, Freddy André Øvstegård og Mona Fagerås om et krafttak mot mishandling, vold og seksualovergrep i nære relasjoner

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
12155 14. mar 2019 Forslag nr. 2 på vegne av SV. Nei 9% (8/91) 91% (83/91) 46% (78/169)
12156 14. mar 2019 Forslag nr. 1 på vegne av A og SV. Nei 36% (34/95) 64% (61/95) 44% (74/169)
12157 14. mar 2019 romertallene I, II, III og IV. Nei 49% (47/95) 51% (48/95) 44% (74/169)