Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 73815

Sist oppdatert: 2019-05-06 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: dokumentserien

Henvisning: Dokument 3:3 (2018-2019), Innst. 237 S (2018-2019)

Beskrivelse: Riksrevisjonens undersøkelse av anskaffelsen og innfasingen av maritime helikoptre til Forsvaret (NH90)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
12362 7. mai 2019 Romertall I. Ja 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0)
12363 7. mai 2019 Romertall II. Ja 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0)