Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 73801

Sist oppdatert: 2019-02-04 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: dokumentserien

Henvisning: Dokument 1 (2018-2019), Innst. 125 S (2018-2019)

Beskrivelse: Riksrevisjonens årlige revisjon og kontroll - budsjettåret 2017

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
12008 5. feb 2019 Innstillingens tilråding Ja 100% (101/101) 0% (0/101) 40% (68/169)