Du besøker nå de gamle nettsidene våre. Se våre nye sider her.

Ekstern id: 73800

Sist oppdatert: 2018-12-03 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: dokumentserien

Henvisning: Dokument 3:1 (2018-2019), Innst. 63 S (2018-2019)

Beskrivelse: Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
11590 4. des 2018 Innstillingens tilråding Ja 100% (101/101) 0% (0/101) 40% (68/169)