Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 73642

Sist oppdatert: 2019-04-24 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Justiskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 31 S (2018-2019), Innst. 238 S (2018-2019)

Beskrivelse: Samtykke til godtakelse av forordning (EU) 2017/458 om endringer i EUs grenseforordning artikkel 8, for så vidt gjelder innføring av forsterket personkontroll ved passering av ytre grenser (videreutvikling av Schengen-regelverket)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
12300 25. apr 2019 Innstillingens tilråding Ja 100% (96/96) 0% (0/96) 43% (73/169)