Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 73636

Sist oppdatert: 2018-12-17 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Transport- og kommunikasjonskomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 17 S (2018-2019), Innst. 111 S (2018-2019)

Beskrivelse: Endringar i statsbudsjettet 2018 under Samferdselsdepartementet

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
11913 18. des 2018 Forslag nr. 3 på vegne av A. Nei 29% (29/99) 71% (70/99) 41% (70/169)
11914 18. des 2018 Forslag nr. 1 og 2 på vegne av A, Sp og SV. Nei 48% (48/99) 52% (51/99) 41% (70/169)
11915 18. des 2018 Romertall I. Ja 51% (50/99) 49% (49/99) 41% (70/169)
11916 18. des 2018 Romertall II. Ja 92% (88/96) 8% (8/96) 43% (73/169)
11917 18. des 2018 Romertall III. Ja 100% (100/100) 0% (0/100) 41% (69/169)