Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 73635

Sist oppdatert: 2019-03-11 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Energi- og miljøkomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 35 S (2018-2019), Innst. 170 S (2018-2019)

Beskrivelse: Vern av Øystesevassdraget

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
12146 12. mar 2019 Forslag nr. 1 på vegne av SV og MDG. Nei 10% (10/101) 90% (91/101) 40% (68/169)
12147 12. mar 2019 Innstillingens tilråding Ja 100% (102/102) 0% (0/102) 40% (67/169)